سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حرف / عمل
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: آقامجتبی تهرانی

اظهار زبانی ایمان، کافی نیست.

یعنی به صرف اینکه یک نفر بگوید:

من ایمان دارم، نمی‌توان حرفش را پذیرفت؛

بلکه باید به عملش نگاه کرد و دید که آیا واقعاً او دل بستگی به خدا و دین او دارد و قلبش نورانی و صاف است؟ یا نه؛

از کارهایش پیداست که تعلّق به دنیا داشته و اعتقاد و ایمان به مبدا و معاد، در دل نفوذ نکرده است؟

ایمان، به خوب حرف زدن نیست؛ بلکه به خوب عمل کردن است.

رسائل بندگی – آیت الله آقامجتبی تهرانی