سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خرسندی دوست
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

 

شب فراق که داند که تا سحر چندست؟

مگر کسی که به زندان عشق در بندست

گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم

کدام سرو به بالای دوست مانندست؟

...

ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق

گمان برند که سعدی ز دوست خرسندست