سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

طلب دل
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: آقامجتبی تهرانی

طلب و خواستِ دل انسان، بی نهایت است.

از طرفی دیگر، هیچ چیز در انسان، از نظر خلقت، بیهوده نیست.

بنابراین باید موجود بی نهایتی وجود داشته باشد که دل را سیراب نماید والا خواستنِ بی اندازه ی دل و خلقت انسان به این شکل و با این نیازها، لغو و بیهوده خواهد بود.

اگر طلب بی نهایت باشد، مطلوب نیز بی نهایت است؛

پس از آنجا که گنجایش این ظرف، بی نهایت و بلکه فوق بی نهایت است، معلوم می شود که موجود بی نهایتی وجود دارد که دل آن را می طلبد.

این موجود، همان خدای سبحان است.

رسائل بندگی – آیت الله آقامجتبی تهرانی