سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دولت نفتی
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

وزارتخانه ها برای این تاسیس نشده بودند که

وظایف تقسیم کار اجتماعی را به عهده گرفته و خدمات مستمر داده و برنامه ای برای پیشرفت کشور داشته باشند،

بلکه هر صاحب نفوذی بر سر دستگاهی که درست کرده بود نشسته بود تا

بتواند از سرمایه ها و عواید مملکتی هر مبلغی را که بتواند بگیرد

و با اعوان و انصار خود هزینه کند

و این سیستم و شیوه ی کاری سنتی شد برای وزارتخانه های ایران.

هرگونه کار در این مملکت منتظر تخصیص ارز بشکه های نفت می ماند.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی