سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ناسیونالیسم فرسوده
ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

دوران پهلوی یک برهه از تاریخ استبداد ایران است که با لباس فاخر مدرنیسم یعنی ایرانِ نوین که در واقع یک برداشت شبه مدرنیستی بود، دوران حیات خود را با یک ناسیونالیسم تند شروع کرد.

شبه مدرنیسم و ناسیونالیسمی که در 1357 دچار گرفتاری های شدید شد و پاره ای از مبانی آن از پا درآمد و در حالی که آن شبه مدرنیسم به حیات خود ادامه می دهد، ناسیونالیسم فرسوده ی آن نیز با تعابیر جدیدی در حال نبرد با فرهنگ ایران اسلامی است.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی