سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بازآ
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

 

جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت

مویی نفروشم به همه ملک جهانت

بازآی که در دیده بماندست خیالت

بنشین که به خاطر بگرفتست نشانت

سعدی