سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

محبوب
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

امروز یقین شد که تو محبوب خدایی

کز عالم جان این همه دل با تو روان کرد

مشتاق ترا کی بود آرام و صبوری؟

هرگز نشنیدم که کسی صبر ز جان کرد

سعدی