سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شوق صبوری
ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

 

مرا که گفت دل از یار مهربان بردار

به اعتماد صبوری؟ که شوق نگذارد

سعدی