سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ارزش خدایی
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: مصطفی چمران

 

چه زیباست که به ارزش‌های خدایی ملتزم ماندن و به خاطر خدا رنج بردن و به خاطر حق پافشاری کردن و زیان دیدن، و ازهمه چیز خود صرف نظر کردن و فقط و فقط به خدا اندیشیدن و به سوی خدا رفتن.

...

چه زیباست که فقط با خدا ماندن و از همه عالم بریدن، مطرود همه مردم شدن، به کلی تنها ماندن و هیچ پناه‌گاهی جز خدا نداشتن و به کلی از همه جا و همه کس نا امید شدن و هیچ امیدی و آرزویی و روزنه نوری جز خدا نداشتن.

مصطفی چمران