سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سر سفر
ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق؟

دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد

هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود

کجاست مرد که با ما سر سفر دارد؟

سعدی