سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ناگهان... چه زود دیر می شود!
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

"قیصر امین پور"

ناگهان... چه زود دیر می شود!

حرفهای ما هنوز ناتمام

تا نگاه می کنی وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی

پیش از آنکه با خبر شوی 

لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

آی

....

ای دریغ و حسرت همیشگی!

ناگهان چقدر زود ، دیر می شود

                                         

یادش گرامی باد