سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مرگ شیرین
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

 

روزی اندر خاکت افتم ور به بادم می رود سر

کانکه در پای تو میرد جان به شیرینی سپارد

سعدی