سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اتحاد نفرت
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سروش
آنچه عموم ایدئولوژی‌ها از مردم می خواهند این است که 
حول محور نفرت از دشمن متحد شوند، 
نه حول محبت ورزیدن نسبت به اندیشه‌ای خاص. 
آنچه ما در کلام و نظریه ی شریعتی می بینیم محبت است
 اما 
دریغا که پس از او، 
اندیشه ی ایدئولوژیک کردن دین، 
حول محور نفرت تنیده شد 
و آن پیام نیکویی که در کلام او بود به درستی شناخته نشد 
و به راحتی، کاری که سخت تر بود جای خود را به کاری که آسان تر بود داد 
و به جای آن محبتی که دل ها را می ربود، 
نفرتی نشست که دل ها را می رّماند.
نقلی از کتاب از شریعتی نوشته عبدالکریم سروش