سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جامعه شناسی خودکامگی 1
ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ
حاکمیت سیاسی ایران
در روابط خارجی و داخلی
که سایه شوم خود را بر حیات جمعی گذشته ایران افکنده است
با پیگیری حکومت غزنویان، صفاریان، زیاریان، آل بویه و حکومت های بعدی
به ندرت می توانیم دهه ای را با آرامش نسبی در ایران ببینیم
که مردم در آن مشغول یک زندگی نسبتا ملایم اقتصادی - اجتماعی باشند
دست نظامیان حکومت به طور معمول و نسبی باز است تا به هر نحو که مقدور باشد، 
نیاز خود را تامین کنند، 
از غصب و غارت گرفته تا دخالت در معاملات پر سود تجاری
در ایران همیشه 
درِ نام جستن برای نظامیان باز بوده است 
که یا پیروز شوند و حکومتی بر پا کنند یا مغلوب و اسیر و کشته شوند.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی علی رضاقلی