سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کتاب یشوع
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
به هر بادی روفته مشو
و به هر راهی روان مگرد
...
به تندی بشنو
و به کندی پاسخ خویش بگوی
...
عزت و خجلت در کلام است
و زبان آدمی سبب مصیبت اوست.

از عهد عتیق کتاب یشوع بن سیرا ترجمه پیروز سیار