سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نام نیک
ساعت ٤:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
دغدغه ی نام خویش را داشته باش
چه نامی که از تو باقی خواهد ماند
بسی به از هزار بار زر است.
زندگی سعادتمندانه ایامی چند می پاید
لیک نام ارجمند تا ابد می ماند.
عهد عتیق
کتاب های قانونی ثانی
براساس کتاب مقدس اورشلیم
کتاب یشوع بن سیرا
باب 41 آیه 12-13
ترجمه پیروز سیار
نشر نی