سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

استجابت دعا
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
انسانی که از برای گناهان خویش روزه می گیرد، 
پس آنگاه می رود و دگرباره گناه می کند؛
چه کس دعای او را مستجاب خواهد ساخت؟

عهد عتیق - کتاب یشوع بن سیرا ترجمه پیروز سیار