سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

زاهد صوفی
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت الله زنجانی

دربارۀ شخصی که معروف به زهد بود، می‌گفتند:

او کوزه را در آفتاب گرم می‌گذاشته تا آب آن گرم شود، سپس آب را بخورد و به وسیلۀ زحمت و رنجی که از این گرمای آب حاصل می‌آید، به کمال برسد!

این کار خلاف سنّت بوده و در دین مقدّس ما تقبیح شده است...این از بدعت‌های صوفیّه است.

 

تفسیر سورۀ مبارکۀ حمد – آیت الله سیدعزالدین حسینی زنجانی