سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دیباچه عهد جدید
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
عهد جدید مجموعه آثاری است که مسیحیان به کتاب مقدس عبرانی افزوده اند. 
این مجموعه مشتمل بر بیست و هفت اثر است 
که جملگی به زبان یونانی نگاشته شده اند...
که جایگاه یگانه ای در منابع مسیحیت دارند
چرا که معیار ایمان و عالی ترین منبع دینی مسیحیان شمرده می شوند.
عهد جدید بخش دوم کتاب مقدس را تشکیل می دهد 
و بخش نخست این اثر که در اصل کتاب دینی یهودیان است
از سوی مسیحیان عهد عتیق نام گرفته تا این دو قطعه از یکدیگر تمایز یابند.
از دیباچه عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم ترجمه پیروز سیار - نشر نی