سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جامعه شناسی خودکامگی 2
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست
هریک از نیروهای اجتماعی که حذف شود،
زمینه مساعدی برای ظهور ضحاک خواهد بود.
حکومت نظامی و تلقی اینکه همه برازندگی کشور از سپاه ناشی می شود،
از عواملی است که نیروهای دیگر اجتماعی را نادیده می گیرد یا به مرور تخریب می کند
و این به دو اعتبار از عناصر بروز ضحاک است:
اول اینکه از نظر پشتوانه فکری-فرهنگی این توجه را 
از همه نیروها به ارتش معطوف می کند 
و این امر زمینه مساعدی برای قدر و بهای بیش از اندازه دادن به این نیروست 
و از طرف دیگر هم عملاً ساختار مادی نظام اجتماعی را 
به سوی چنین گرایشی سوق می دهد 
که برای نیروهای نظامی جایگاه ویژه ای سامان دهد و نیروهای دیگر را تضعیف کند.
تجربه نشان داده است که 
پادشاهان نالایق با تکیه به نظام ارتش غیرقابل کنترل، 
مضرترین نوع حکومت سیاسی را تشکیل داده اند 
که متاسفانه این نوع قدرت سیاسی متکی بر فرهنگ قبیله ای 
از اجزای لاینفک تاریخ سیاسی گذشته ایران بوده است.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی