سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جامعه شناسی خودکامگی 3
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست
هرکس در ایران به پادشاهی می رسید یا سلسله ای را تاسیس می کرد 
عملا به کمک نیزه گذار به این توفیق دست می یافت.
مردمی هم که به عنوان سپاهی پیرامون کسی جمع می شدند،
یک انگیزه بیشتر نداشتند و آن هم این که از آسان ترین راه ثروتمند شوند
به همین دلیل کمک می کردند
تا کسی پادشاه شود تا از پادشاهی او بهره گیرند
...
و اما آنکه پادشاهی را به ارث می برد
چون بدون حمایت دربار و سران نظامی
امکان استقرار وارثان بر تخت نبود
به اجبار این بخشش را جاری می کرد
و هیچ حاکمی را گریز از این عمل نبود.
در غیر این صورت به دست سربازان خود غارت
و احتمالا کشته می شد.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی