سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سنجش عادت
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
مادام که سنجشی در میان نباشد، 
ناچار عادت ها و سنت ها و تعصب ها میانه داری می کنند 
و گرد و خاک بالا می آورند 
و انسان را کور می سازند و او را از حرکت و رشد و پیشرفت باز می دارند، 
اما هنگامی که از روی سنجش انتخاب کنیم
آن وقت دیگر تعصب و سنت و عادت می میرند 
و شناخت و عشق، ما را به حرکت و پیشرفت وامی دارند
هر حقیقت متحرکی هنگامی که از سنجش و انتخاب نباشد 
و به عادت و تقلید رسید 
در واقع به قبرستان خود رسیده و با دست خویش گور خود را کنده است 

از کتاب اندیشه ی من اثر استاد فقید علی صفائی حائری