سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جامعه شناسی خودکامگی 5
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ
فشار مالی، که به صورت هزینه های خوشگذرانی خورشخانه،
در داستان تصویری فردوسی آمده است،
در زمان شخص فردوسی کار را به جایی می کشید که 
برای جمع آوری هزینه ها به مردم فشار می آورند 
و مردم لاجرم زندگی را رها می نمودند و فرار می کردند 
و در این گونه مواقع بین بد و بدتر، بد را انتخاب می کردند.
کم نبوده اند رجال و اعیانی که نامه می نوشتند و از پادشاهی دعوت می کردند که 
برای حکومت به سرزمین شان بیاید 
و قول می دادند که به هنگام ورود از حمایت اعیان برخوردار خواهد بود.
در زمان مسعود اعیان ترک به ماوراءالنهر نامه نوشتند
 و ترکان سلجوقی را به آمدن به خراسان ترغیب کردند 
و مردم خراسان هنگام ورود ایلک خان نصر از خراسان دفاع نکردند 
و همین طور زمان سلجوقیان و...
این امر در واقع، قسمتی از همان مکانیسمی است که 
حکومت را از جمشید به ضحاک 
و از ضحاک به فریدون 
و از صفاریان به سامانیان
 و از سامانیان به غزنویان 
و از غزنویان به سلجوقیان 
و از سلجوقیان به خوارزمشاهیان 
و از خوارزمشاهیان به مغولان 
و از مغولان به ... منتقل می کند.
جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضاقلی