سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دنیای آسودگی
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات
راز ستاره از من شب زنده دار پرس
کز گردش سپهر نیاسوده ام دمی