سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جریانات اسلامی
ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

ما امروز دو جریان رو در رو را می شناسیم:

جریانی که اعتقاد دارد، اسلام همه چیز دارد

لارطب و لایابس الا فی کتاب مبین

و بر این اساس به دنبال شواهد می گردد و در منابع و ادله جست و جو می کند، تا برای هر چیز در اسلام نمونه ای بیاورد، تا در برابر مدعیان و مهاجمان با دست پر بایستد

این جریان شامل طیف های گوناگونی است و در مراحلی به شوخی و طنز می انجامد، مثل شب ادراری در اسلام

ولی در میان بزرگان هم کسانی هستند که مثلا برای نظام مهندسی اقتصاد اسلامی، حتی اگر در منابع دلیلی نیافتند، به فتوایی که حتی مقبول و مطلوب خودشان هم نیست، توجه می کنند و نظام اقتصادی را بر آن استوار می نمایند

در برابر این ها جریانی است با طیف های متفاوت ضد دین و بی دین و آزاداندیشی و حتی معتقد و متدینی که این کلیت را قبول ندارد و مذهب را در هدایت به مبدأ و معاد محدود می نماید و از حوزه ی نیاز های دنیایی برکنار می داند و حتی اگر در منابع در مورد تربیت و اخلاق و سیاست و خوراک و پوشاک و معیشت بیاناتی باشد، تمام را حمل بر استطراد می کند و به راحتی از کنار آن می گذرد

 

از معرفت دینی تا حکومت دینی اثر استاد فقید علی صفائی حائری