سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قابوس‌نامه
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

قابوس نامه اثر مشهور عنصرالمعالی کیکاوس کتابی است که در سال 475 هجری نوشته شده و در میان آثار زبان فارسی ارزشی خاص دارد.

این کتاب به تعبیر شادروان ملک الشعرای بهار به منزله مجموعه ای است از تمدن اسلامی پیش از مغول.

عنصرالمعالی کیکاوس از آل زیار بود.

پدرانش در نواحی شمالی ایران، گرگان، طبرستان، گیلان، ری و جبال سال ها حکومت و امارت داشتند...

آنچه اثر وی را امتیازی خاص می بخشد صداقت و صراحت لهجه اوست در کتاب قابوس نامه.

عنصرالمعالی این کتاب را به صورت پندنامه ای برای فرزندش گیلان شاه نوشته و همین صفت بارز یعنی صمیمیت و صداقت نویسنده اصالتی برجسته و ممتاز به کتاب بخشیده است به طوری که نوشته های او را می توان سخنی شمرد از دل برخاسته و هم بدین سبب است که بر دل می نشیند.

 نقل از مقدمه گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی