سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پند شنیدن
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند، تو خود به چشمِ عقل در [سخن] من نگری، فزونی یابی و نیکْ نامی در دو جهان، و مبادا که دل تو از کاربستنْ باز ماند که ... اگر تو از گفتار من بهره نیکی نجویی، جویندگان دیگر باشند که شنودن و کاربستن نیکی غنیمت دارند. و اگر چه سرشت روزگار بر آن است که هیچ پسر، پند پدر خویش را کاربند نباشد.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی