سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قابوس نامه 2
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

 

آگاه باش ای پسر که روز رفتن من، نزدیک است و آمدن تو بر اثر (به دنبال) من زود باشد.

چه امروز تا در این سرای سپنجی (دنیای فانی) باید که برکار باشی و زادی و پرورشی را که سرای جاودان را شاید برداری و سرای جاودانی برتر از سرای سپنجی است و زاد او از این سرای باید جست که این جهان چون کشتزاری است که از او کاری و از او دِرَوی (درو کنی) از بد و نیک؛ و کس دِروده خویش در کشتزار نخورد بلکه در آبادانی (خانه و قرارگاه) خورد و آبادانی این سرای، سرای باقی است.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی