سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حرمت والدین
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

 

کمتر حرمت پدر و مادر آن است که هر دو واسطه‌اند میان تو و آفریدگار تو، پس چندان که آفریدگار خود را و خود را حرمت داری واسطه را نیز درخور او باید داشت...

پس حق پدر و مادر اگر از روی دین ننگری از روی مردمی (انسانیت) و خرد بنگر که پدر و مادر مُنْبِت (رستنگاه) نیکی و اصل پرورش نفس تو اند و چون در حق ایشان مقصر باشی چنان نماید که تو سزای هیچ نیکی نباشی که آن کس که حقْ شناسِ نیکیِ اصل نباشد نیکی فرع را هم حق نداند، و با ناسپاسان نیکی کردن از خیرگی بود.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی صفحه 25