سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رفتار پارسیان
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ

چگونه می توان بر پارسیان که مردمی سرکش اند بهتر حکومت کرد؛ با زور یا با ملایمت؟

...

اگر دستار یکی از این قبیله نشینان پر آشوب را به زور بگیری و سپس بازدهی، یقینا بیش از آن سپاسگزار تو خواهد بود که در وهله نخست دستار تازه ای از پیش خود به وی هدیه کنی، چه در این صورت گمان می کند از او می ترسی و تو را خوار می دارد.

نقل از فارسنامه ابن بلخی