سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پند قابوس نامه
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند.

دادْ دِه تا دادْ یابی.

خوبْ گوی تا خوبْ شنوی.

و اندر شورستان تخم مکار که برندهد و رنج بیهوده بُوَد، یعنی که با مردمانِ ناسپاسْ مردمی کردن چون تخم بود که به شورستان افگنی.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی