سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

هوش سبز
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

دستت را به من بده
زمان را م
ی
خواهم
که دو پاره شود
دو نیمه یک گل
در انتهای بافه های گیسوانت
کلام ناشنوده انسان
بر کام سنگ
ردٌ پای رؤیاها
وامانده بر سنگواره لحظات
خیل خوابگردان همیشه خاک
با سنگ پاره های دل در دست
 - هوش سبز  صفحه 45 اثر شاعر معاصر آقای علی باباچاهی