سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عدالت اجتماعی
ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ مهر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

تحقق عدالت اجتماعی به صورت نسبی به هوش، خلاقیت، خستگی ناپذیری، حس مسئولیت، اشتراک مساعی، ادبیات سیاسی گسترده، سطح بالای معلومات ملی و ساختار اقتصادی پیشرفته و متنوع نیاز دارد و امکان تحمیل آن به یک فرهنگ سراسر جهل و خصومت و خشونت وجود ندارد.

نکته دیگر اینکه امر تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چیزی نیست که از بالا تضمین و قابل گسترش باشد.

کسانی که بالا هستند، یعنی حاکمان، کسانی هستند که دیروز پایین بوده‌اند و الگوهای فکری و رفتاری خود را از پایین یعنی پیکره‌ی اجتماع گرفته‌اند.

جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضا قلی