سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بازی روزگار
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

این چنین زیر و زبر، عالم نمی‌ماند مدام

می‌نشاند چرخ، هر کس را به جای خویشتن

صائب تبریزی