سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

هراس از بیگانه
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

اگر از بیگانه ناایمن شوی

به مقدار ناایمنی، زود خویشتن را از او ایمن گردان،

و بر ناایمنی به گمان امن مباش که زهر خوردن به گمان نه از دانایی بود.

 نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی