سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عالم شاد کن
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ مهر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است

عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد

صائب تبریزی