سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

منفعت سنجی
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

به هنر و خرد مردمان نگاه همی کن؛

اگر از بی هنری و بی خردی نان و نام به دست توانی آوردن پس بی‌هنر و بی‌خرد باش

و اگر نه هنر آموز و از آموختن و شنیدن سخن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی

و اندر نگر به عیب و هنر مردمان که نفع و ضَرّ ایشان از چیست؟

و سود و زیان ایشان تا کجاست؟

آنگه منفعت خویش از میان بجوی.

 نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی