سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مثل عشایری
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

عشایر خاورمیانه مثلی دارند که می گوید :

من بر ضد برادرم .

من و برادرم بر ضد پسرعمویم.

من و پسرعمویم بر ضد ایلم.

من و ایلم بر ضد دنیا.

نقل از صفحه 26 کتاب ایران بین دو انقلاب ( از مشروطه تا انقلاب اسلامی ) یروند آبراهامیان ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیرشانه چی / نشر مرکز

Iran Between two revolutions

Ervand Abrahamian