سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

امانت
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه کار به نام من دیوانه زدند
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند


حافظ