سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

محرم راز
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگوییم که او محرم راز است
ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین
از شمع بپرسید که در سوز و گداز است