سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ماه نو
ساعت ٥:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


نظرم بر مه نو چون افتاد
مه نو لیک چو ابروی تو نیست

عبدالقادر علوی