سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سبزینه
ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


سبزینه به سر ندارد امسال بهار
رنگینه به بر ندارد امسال بهار
از روحِ فسردهٔ نسیمش، دانم
چندان گلِ تر ندارد امسال بهار

عبدالقهّار عاصی