سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نفس صدق
ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


به صدق کوش که خورشید زاید از نفست
که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست


حافظ