سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

قدرشناسی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

کردار نیک را ناسپاس مباش و فراموش مکن

و نیازمند خود را به سر باز مزن (آزار مده) که وی را رنج نیازمندی بس است...

و بی سپاس و زیان کار مباش که ثمره زیان کاری رنج مندی بود

و ثمره رنج نیازمندی بود

و ثمره نیازمندی فرومایگی.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی