سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آخرین نفس
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

گر بی تو به کام دل برآرم نفسی

یا رب! نفس بازپسینم بادا

نظیری نیشابوری