سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

داغ دل
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

بیستون را الم مردن فرهاد گداخت

سنگ را آب کند داغ عزیزان دیدن

صائب تبریزی