سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

همه چیز دان
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

به روزگار خسرو، اندر وقت وزارت بزرجمهر، رسولی (سفیری) آمد از روم.

خسرو بنشست چنان که رسم ملوک عجم بود و رسول را بارداد.

وی را با رسول بارنامه همی بایست کند (بارنامه کردن=لاف زدن) به بزرجمهر

یعنی که مرا چنین وزیری است.

پیش رسول با وزیر گفت:

ای فلان همه چیز در عالم تو دانی؟

 بزرجمهر گفت:

نه، ای خدایگان.

خسرو از آن طیره (خشمگین) شد و از رسول خجل گشت.

پرسید که:

همه چیز پس که داند؟

بزرجمهر گفت:

همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی