سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

راه کریم
ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار
حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت


حافظ