سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خیال باطل
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت‌الله غروی

شیطان یا انسان پیرو هوای نفس، نام بدی های خود را تغییر می دهد

ظلمش را عدل و خیانتش را امانت و دروغش را راست می نامد و گمان می برد از این طریق، زشتی‌هایش خوب جلوه می نماید و بدی هایش از انظار دور و پوشیده می ماند

ولی این خیال باطل است

زیرا سیئات اخلاق و اعمال او بر مردم آشکار شده در نتیجه از انظار ساقط می گردد

کسانی هم که با او از یک سنخ و رفتارشان از یک جنس است، محکوم به حکم او هستند و تشخیص و تصدیقشان باطل است

از صفحه 209 کتاب آدم از نظر قرآن نوشته آیت‌الله فقید سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی به ترجمه علی اصغر غروی اصفهانی