سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مردمداری
ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

با مردمان کوی و محلت نیکو باش

و بیماران را به پرسیدن رو

و خداوند عزیه (صاحب عزا) را به تعزیت رو

و مرده را به جنازه رو

و به هر شغل که همسرایه (همسایه) را باشد با وی موافقت کن.

اگر شادی بود با همسرایه هم موافقت کن و بطاقت خویش هدیه فرست یا خوردنی یا داشتنی تا محتشم ترین کوی تو باشی.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و چهارم در خریدن ضیاع و عقار صفحه 142