سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

صدای دل
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

از پختگی است گر نشد آواز ما بلند

کی از سپند سوخته گردد صدا بلند؟

سنگین نمی‌شد اینهمه، خواب ستمگران

می‌شد گر از شکستن دل‌ها صدا بلند

فریاد می‌کند سخنان بلند ما

آواز ما اگر نشود از حیا بلند

صائب تبریزی